Contact Us

महाराष्ट्र 'समावेशित शिक्षण' व्यावसायिक संघ Maharashtra  Association of Inclusive Education Professional (#MAIEP) हा  समावेशीत शिक्षण (#InclusiveEducation) क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन केलेला समूह आहे. प्रत्येक घटकातील मुलांचे समावेशन (Inclusion)  करण्यासाठी आपल्या प्रतिक्रिया , सूचना , समावेशित शिक्षणामध्ये योगदान किंवा यासंबंधी आमच्याशी संपर्क करा. 

Email: maiepsangh@gmail.com

{contactForm}

Post a Comment (0)