कॉकलियर इम्प्लांट ठरले वरदान | Cochlear implant sucees story

 

Cochlear implant sucees story

{tocify} $title={Table of Contents}

कॉकलियर इम्प्लांट ठरले वरदान | Cochlear implant sucees story

प्रस्तावना   

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकास सहा मुलभुत अधिकार दिलेले आहे. प्रत्येकास शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. तो अधिकार प्रत्येकास मिळाला पाहिजे, यासाठी शासन  कटिबध्द असून प्रत्येकास म्हणजे दिव्यांग बालकास सुध्दा शिक्षण घेण्याचा अधिकार असून तो त्याचा अधिकार  त्यास मिळण्यासाठी शासनाने अनेक  उपयायोजना  केलेल्या आहेत. पुर्वी दिव्यांग बालकास वेगवेगळया प्रवर्गनुसार  शाळा होत्या. 

त्यामुळे त्यांना विशेष शाळेत प्रवेश मिळत असे, वेगवेगळे कायदे करून त्या दिव्यांग बालका‍स शिक्षण घेण्याचा अधिकार मिळाला.  RTE Act 2009 नुसार कायदयानुसार प्रत्येक मुलास आपल्या सोयीनुसार शाळेत प्रवेश मिळू लागला व त्यास शिक्षण घेण्यास संधी मिळू लागली. या कायदायानुसारच दिव्यांग बालकानां पण शाळेत प्रवेश मिळू लागला.

पूर्वी दिव्यांग बालकासाठी विशेष शाळेत सुविधा होत्या. त्यामुळे त्यांना सामान्य शाळेत प्रवेश नाकारण्यात येत होता. परंतु नुसार प्रत्येक बालकास शिक्षणाचा अधिकार नाकाराता येत नाही. त्यामुळे आज हजारो दिव्यांग बालकांना सामान्य शाळेत सामान्य बालकांबारोबर त्याच्या अध्ययन शैलीनुसार शिक्षण  मिळू लागले. त्यासाठी शासनाने शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. दिव्यांग बालकांना कसे शिकवावे या विषयी शिक्षकांना प्रशिक्षण दिली  गेली.‍

SCERT SWADHYAY 2021

दिव्यांग विद्यार्थी शोध मोहिम

सन 2018-2019 मध्ये अंगण्‍वाडी ताडहादगाव येथे  सर्व्हे करताना एक COCHLEAR IMPLANT  झालेला कर्णबधिर विदयार्थी सुरज श्रीराम टेकाळे वय 5 वर्ष हा बालक  सर्व्हे करताना आढळून आल असता. त्याच्या पालकाचीं भेट घेवून COCHLEAR IMPLANT  ऑपरेशन कसे, कुठे, कधी झाले याविषयी सविस्तर चर्चा केली.

त्यात पालकांनी ऑपरेशन करताना आलेल्या अडचणी सांगितल्या,ऑपरेशनसाठी लागलेल्या खर्चीची जुळवा जुळव करणे, ट्रस्टची मदत, ऑपरेशन नंतर होणारा फरक काय हे ही सांगितले. त्यांना या विदयार्थीस घरी  बोलण्याचा सराव कसा घ्यावयाचा? , कसे शिकवावे? या विषयी समुपदेशन करण्यात आले. तसेच त्यांना गट साधन केद्र अंबड येथे स्पीच थेरपीरूम मध्ये  शब्दाचे उच्चारण करून घेण्यासाठी आठवडयातून दोन दिवस बोलवण्यात आले व त्याची शाळापूर्वी तयारी करून घेण्यात आली.  

शाळा प्रवेश 

सन 2019-2020 मध्ये जि.प.के.प्रा.शा ताडहादगाव या शाळेत वर्ग 1 मध्ये प्रवेश  देण्यात आला. सुरूवातीस  वर्गात बसत नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या मोठया भांवडासोबत दररोज एक तास बसवत  होतो. त्यानंतर हळूहळू शाळेत बसविण्यात वेळ वाढविण्यात आला. 

इयत्ता पहिलीमध्ये सुरजला प्लॅशकार्ड, चित्र,मोबाईल वरील चित्र,प्रत्यक्ष वस्तू यांच्या साहाय्याने वर्गशिक्षक व पालक यांना अध्यपान करावे यांचा डेमो करून दाखविण्यात आले. त्यामुळे विदयार्थीस अध्ययन करणास सुलभ झाले. व सुरज शाळेत नियमित हजर राहू लागला. 
 
हे ही वाचालॉकडाऊन काळातील शिक्षण 

कोविड -१९ च्या कालावधीत सुरजचा वर्ग 2  प्रवेश झाला. कोविडमुळे शाळा बंद होत्या. त्यामुळे सुरजच्या पालकांना ‍शिक्षणाची चिंता वाटत होती. त्यामुळे पालकांनी मला संपर्क करून आता सुरजच्या अभ्यासच काय ? याविषयी सांगितले. त्यावेळी शासनाच्या धोरणामुळे दिव्यांग विदयार्थीपण शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी तालुकास्तरवर दिव्यांग विदयार्थीचा WHATSAPP GROUP  तयार करण्यात आला. 

ग्रुपवर नियमित अभ्यासमाला,स्वाध्याय उपक्रम, स्पीच थेरपीचे व्हीडीओ , ऑनलाईन विषयतज्ञ व विशेष शिक्षक यांनी पालकांना मार्गदर्शन केले. कोविड – 19 मुळे स्पीच थेरपीसाठी सुरजाच्या भांवंडाची मदत घेण्यात आली.

त्यात ऑनकॉल समुपदेशन  करून भांवंडाच्या मदतीने स्पीच थेरपीसाठी शब्दाचे उच्चारण, गणितीय क्रिया घेण्यात आले. तसेच सुरज आता लहान दोन व तीन शब्दाचे वाक्य, दैनंदिन  व्यवहारातील शब्दाचे उच्चारण चांगले करतो,  परिसरातील ओळखीच्या व्यक्ती बरोबर संभाषण करतो. सार्वजनिक ठिकाणी मित्राबरोबर खेळतो ‍फिरायला जातो.  

घरी आलेल्या व्यक्ती बरोबर सभांषण करण्याचा प्रत्यन करतो. तसेच वस्तूच्या मदतीने बेरीज,वजाबाकी तो चांगल्या प्रकारे करतो, चित्र दाखविले असता त्याचा सहसंबंध लावतो. सध्या तो इयत्ता ३री मध्ये शिकत आहे. त्याचा पुढील वाटचलीसाठी शुभेच्छा.

सहकार्य

या संपूर्ण वाटचालीत आदरणीय प्राचार्य श्री.राजेद्र कांबळे साहेब (जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना), आमचे मार्गदर्शकआदरणीय श्री.अजयजी काकडे साहेब (राज्य समन्वयक म.प्र.शि.प.मुंबई ), आदरणीय शिक्षणाधकारी श्री कैलास दातखीळ साहेब(जि प जालना)‍, समावेशित विभाग प्रमुख्‍  आदरणीय श्री.सतिषजी सातव साहेब आधिव्याख्याता (जिल्हा प्रशीक्षण संस्था जालना), आदरणीय श्री विपूल भागवत साहेब (गटशिक्षणाधकारी  पं.स.अंबड),जेष्ठ आधिव्याख्याता, आदरणीय श्री राजेश ठाकूर सर (जिल्हा समन्वयक), आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर इप्प्पर साहेब (‍जिल्हा समन्वयक ), विस्तारआधिकारी ,केद्रप्रमुख्‍ , मुख्याध्यापक ,शिक्षक व सहकारी यांनी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे विद्यार्थ्यांना यश  मिळविले ,  सर्वाचे आभार..

संकलन/शब्दांकन 

श्री रामेश्वर ​एकनाथ घोलप, विशेष तज्ञ गटसाधन केंद्र अंबड 


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post

Recent Posts

Facebook