दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षा सवलती शासन निर्णय | Exam Concessions For Divyang Students GR

दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षा सवलती शासन निर्णय | Exam Concessions For Divyang Students GR

इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंतच्या विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार मुल्यांकनाबाबत व शैक्षणिक सवलती संदर्भात मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय १६ ऑक्टोंबर २०१८ 

{getButton} $text={Download} $icon={Download} 

 

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post

Recent Posts

Facebook